Konferencja naukowo-techniczna 

Transport kolejowy
w województwie śląskim

11 października 2017

w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach 

 

    

Patroni i partnerzy konferencji

Konferencja naukowo-techniczna

„Transport kolejowy w województwie śląskim”

Miejsce i termin

11 października 2017 w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

 

Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

jest pierwszą na Śląsku, niepubliczną wyższą uczelnią prowadzącą studia techniczno-artystyczne. Wizytówką Uczelni jest specjalnie opracowany program nauczania i wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, którą stanowią wybitni specjaliści wywodzący się ze śląskiego, wrocławskiego, łódzkiego i krakowskiego środowiska akademickiego. W 2011 roku uczelnia powołała Park Naukowo-Technologiczny Silesia do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, transferu technologii z nauki do biznesu oraz wdrażania innowacji technologicznych w obszarach takich jak: energetyka, efektywność energetyczna, architektura i budownictwo, urbanistyka, mechatronika. www.wst.com.pl

 

Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP została założona w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. http://pkpsa.pl/grupa-pkp/fundacja/

 

SITK RP

Stowarzyszenie jest organizacją naukowo – techniczną działającą na rzecz transportu. Cele statutowe SITK obejmują działalność na rzecz rozwoju transportu, działalność naukowo-techniczną, informacyjno-edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zabytków transportu i upamiętnienia ich twórców. http://www.sitk.org.pl

 

 

Patroni honorowi:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewoda Śląski, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Miasta Kraków, Koleje Śląskie, Poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek, Prezydent Miasta Katowice, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Polskie Koleje Państwowe SA, Stowarzyszenie Ekspertów i Menadżerów Transportu Szynowego, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Południowy Klaster Kolejowy, OTTIMA plus Sp. z o.o., Jednostka Inspekcyjna OTTIMA Plus Sp. z o.o. AsBo

 

Patroni medialni:

Magiczny Kraków, TVS, Radio Silesia, Transport Szynowy, Polska Gazeta Transportowa, InfoRail, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Gazeta Wyborcza, Raport Kolejowy, Dziennik Zachodni, Strefa Biznesu