hostgator discount

Konferencja naukowo-techniczna 

Transport kolejowy
w województwie śląskim

11 października 2017

w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach 

 

    

Patroni i partnerzy konferencji

Transport kolejowy w województwie śląskim

W województwie śląskim od dłuższego już czasu toczona jest dyskusja nad problemem mobilności mieszkańców oraz wzmożonego ruchu kołowego w regionie i sąsiadujących obszarów Polski południowej. Jednym z rozwiązań jest rozwój połączeń kolejowych. Konferencja, jako platforma dyskusji przyczynić się ma w szczególności do propagowania oraz wypracowania optymalnych rozwiązań w kwestii transportu szynowego w relacjach Katowice – Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach oraz Katowice – Kraków.

 

Poruszone zostaną również kwestie rozważenia powrotu do koncepcji Kolejowego Ruchu Regionalnego w województwie śląskim, połączenia kolejowego na liniach Orzesze Jaśkowice – Tychy Oświęcim oraz wznowienia ruchu kolejowego w aglomeracji turystycznej na Podbeskidziu (Bielsko-Biała – Goleszów – Wisła/Cieszyn). W trakcie konferencji uczczona zostanie również pamięć oraz dorobek wielkiego naukowca – kolejarza, prof. dra inż. Antoniego Rosikonia. Odbędzie się to poprzez uroczyste odsłonięcie tablicy pamięci poświęconej tej wielce zasłużonej polskiemu kolejnictwu postaci - Dworzec PKP w Gliwicach przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 12, (Główne wejście)